crohn

Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların liderlik ettiği araştırmada ilk kez Crohn hastalığının gelişmesinde bir mantarın (fungus) anahtar rol oynadığı bulundu. Ayrıca, araştırmacılar bu yeni bakteriyi daha önce Crohn ile ilişkilendirilen bir bakteriyle ilişkilendirdiler. Ezber bozan bulgular 20 Eylül’de mBio dergisinde yayınlandı. Bu sayede yeni tedaviler ve sonunda elden ayaktan düşüren bağırsak hastalıklarının tedavisi için ilaçlar geliştirilebilir. “Bu bakterinin genetik ve beslenme faktörlerine eklenmesiyle , Crohn hastalığına sebebiyet veren büyük bir etken olduğunu biliyoruz,” diyor Case Western Reserve Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmoud A Ghannoum. Crohn hastalarında bu bakteriye karşı anormal bağışıklık tepkileri var ve o bağırsaklarda yaşıyor. Çoğu araştırmacı bu bakterileri araştırsa da , çok azı bunda herkesin bağırsaklarında olan bu mantarı inceliyor. Bizim araştırmamız niye bazı insanlarda Crohn hastalığı oluştuğuna önemli yeni bilgiler ekliyor. Tabi yeni nesil tedaviler , ilaçlar ve probiyotiklerin Crohn hastalığının tedavisinde eşit derecede nitel ve nicel farklılıklar yaratma potansiyeli var. Bakteri ve mantarlar mikroorganizmalardır ve ancak mikroskopla görülebiliyorlar. Mantarlar ökaryotlar ve insanlara daha yakınlar, bazı bakteriler ise prokaryotlar. İnsan vücudundaki mantarlara mikobiyom, bakterilere ise bakteriyom deniyor. (Ghannoum insan ağzında 9 ile 23 mantar türü olduğunu buldu.)

Bakteri-Mantar Etkileşimi

Araştırmacılar Crohn hastaları ve birinci dereceden akraba hastalık taşımayan 9 ailelerinin (kuzey Fransa ve Belçika) mikobiyom ve bakteriyomların değerlendirdi. Özellikle 20 Crohn hastası ve 28 sağlıklı akrabasının ve de  21 Crohn taşıyamayan ailenin dışkı örneklerini incelendi. Araştırmacılar Crohn hastalığı ve iki bakteri (E.coli ve Serratia marcescens ) ve bir mantar (Candida tropicalis ) arasında güçlü bakteri-mantar etkileşimi buldu. Hasta aile üyeleri arasında bu bakteri etkileşimi , sağlıklı akrabalara göre önemli derecede yüksek çıktı. Ayrıca deneysel araştırmada, Ghannoum’un liderlik ettiği ekip E. Coli hücrelerinin mantar hücreleri ve S. Marcescens ile birleşerek mikroplara bağlanan bir köprü oluştuduğunu gösterdi. Böylece bağırsaklara yapışan bir mikroorganizma filmi oluşturarak, enflamasyona sebep olarak, Crohn hastalığına yol açıyor. Bu araştırmada ilk kez bir mantarın Crohn hastalığıyla ilişkili olduğu gösterildi ki, daha önce sadece hastalıklı farelerde bulunmuştu. Bu çalışma ilk kez S. Marcescens ‘in Crohn ilişkili bakteriyom olduğunu gösteriyor. Ayrıca , araştırmacılar yararlı bakterilerin Crohna hastalarında oldukça düşük olduğunu gösterdi. Araştırmacılar Crohn’un etkilediği ailelerinin bağırsak profillerinin, hastalık taşımayan ailelere göre oldukça farklı olduğunu tanımladı. Elde edilen bu yeni bulguların Crohn hastalığının tedavisinde yeni imkanlar yaratacağı düşünülüyor.


Kaynak : https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160920151435.htm Araştırma Referansı : G. Hoarau, P. K. Mukherjee, C. Gower-Rousseau, C. Hager, J. Chandra, M. A. Retuerto, C. Neut, S. Vermeire, J. Clemente, J. F. Colombel, H. Fujioka, D. Poulain, B. Sendid and M. A. Ghannoum. Bacteriome and Mycobiome Interactions Underscore Microbial Dysbiosis in Familial Crohn’s Disease. mBio, September 2016 DOI: 10.1128/mBio.01250-16